Sở Nội vụ: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

23/07/2019 - 07:29

 - Sở Nội vụ vừa tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

A A

6 tháng cuối năm 2019, Sở Nội vụ sẽ tăng cường công tác kiểm tra công vụ; triển khai dự án đầu tư trang thiết bị làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, xã trong năm 2019; tiếp tục quán triệt, ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI…

THANH TIẾN