Từ ngày 29-11: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an An Giang tiếp nhận hồ sơ đăng ký môtô, xe gắn máy

24/11/2021 - 16:20

 - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an An Giang sẽ bắt đầu tổ chức tiếp nhận các hồ sơ đăng ký ký xe môtô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh tại trụ sở bắt đầu từ ngày 29-11

A A

Lịch tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với chủ phương tiện có địa chỉ thường trú theo từng địa phương, cụ thể như sau:

- Thứ hai, huyện Châu Thành, Châu Phú và buổi sáng phường Mỹ Bình, buổi chiều phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên).

- Thứ ba, TP. Châu Đốc, huyện An Phú và buổi sáng phường Mỹ Thạnh cùng Mỹ Thới, buổi chiều Mỹ Quý (TP. Long Xuyên).

- Thứ tư, TX. Tân Châu, huyện Phú Tân và buổi sáng phường Mỹ Xuyên cùng Đông Xuyên, buổi chiều Mỹ Phước (TP. Long Xuyên).

- Thứ năm, huyện Chợ Mới, Thoại Sơn và buổi sáng phường Mỹ Hòa, buổi chiều  xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên).

Thứ sáu, huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và buổi sáng phường Bình Khánh, buổi chiều phường Bình Đức (TP. Long Xuyên).

- Thứ bảy, buổi sáng xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên).

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, khi người dân đến liên hệ đăng ký thì cần phải thực hiện nghiêm quy định “5K”; người chưa tiêm vaccine phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong thời hạn 72 giờ hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm.

Người được tiêm vaccine ít nhất 1 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng và người từ 65 tuổi trở lên phải được tiêm vaccine đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

Đồng thời, chỉ tiếp nhận 1 ngày không quá 80 hồ sơ và một buổi không quá 40 hồ sơ đăng ký của chủ phương tiện.  

Tin, ảnh: K.H