Nghiên cứu tăng năng suất, rút ngắn thời gian sinh trưởng cây mè

08/04/2019 - 07:51

 - ThS Võ Thị Xuân Tuyền (Trường Đại học An Giang) vừa thực hiện nghiên cứu “Ảnh hưởng của bón silic và boron, phun ethephon qua lá lên sinh trưởng, năng suất và phẩm chất mè tại An Giang”.

A A

Kết quả điều tra hiện trạng kỹ thuật canh tác mè của nông dân xã Bình Thủy (Châu Phú), xã Hòa An (Chợ Mới), xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) cho thấy, nông dân chỉ bón chủ yếu các loại phân vô cơ cung cấp N-P-K với công thức phân 180-114-15 và không áp dụng hóa chất để xử lý rụng lá trước khi thu hoạch, năng suất mè từ 0,7-1,4 tấn/ha, lợi nhuận thu được trung bình từ 417.000-1.120.000 đồng/1.000m2.

Kết quả đánh giá hiệu quả của việc bón silic, boron và phun ethephon ở các mức độ khác nhau không ảnh hưởng lên màu sắc, hàm lượng protein trong hạt nhưng có tác dụng rút ngắn thời gian sinh trưởng từ 5-6 ngày so với đối chứng. Tại nghiệm thức thí nghiệm cho thấy còn làm tăng số trái trên cây (33 trái/cây), đạt năng suất 1,34 tấn/ha và lợi nhuận thu được cao nhất 2.680.000 đồng/1.000m2.

P.V