Điều gì xảy ra cho cơ thể khi bạn ăn quá nhiều muối?

Điều gì xảy ra cho cơ thể khi bạn ăn quá nhiều muối?