Sức khỏe bị tổn hại thế nào nếu ngủ không đủ giấc?

Sức khỏe bị tổn hại thế nào nếu ngủ không đủ giấc?