Bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

25/09/2018 - 19:17

Chiều 25-9, Đại hội Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 nhiệm kỳ 2018-2023.

Chiều nay (25-9), Đại hội Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023. Nét mới của công tác nhân sự lần này tại Đại hội là bầu chọn Ban chấp hành khóa mới bằng hình thức biểu quyết.

Qua công tác lấy phiếu để lựa chọn hình thức bầu Ban chấp hành khóa mới, 77% số phiếu đồng ý lựa chọn hình thức bầu Ban chấp hành khóa mới bằng hình thức biểu quyết. Theo đề án nhân sự khóa XII, với  tiêu chí chất lượng là chính, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, trưởng thành từ thực tiễn. Số lượng thành viên Ban chấp hành khóa mới vẫn giữ nguyên là 175 thành viên như nhiệm kỳ XI.

Đại hội bầu chọn 161 thành viên Ban chấp hành, số còn lại sẽ bổ sung sau, phấn đấu tỷ lệ Ủy viên Ban chấp hành là công nhân lao động từ 2-5%; tỷ lệ Ủy viên Ban chấp hành là nữ chiếm 20-30%, 63 tỉnh thành cơ cấu là 63 Ủy viên, riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do số lượng đoàn viên đông nên được bổ sung thêm mỗi đơn 1 một Ủy viên. 100% đại biểu đại hội thống nhất với đề án nhân sự khóa 12 do Đoàn Chủ tịch trình bày.

Qua thảo luận và lấy phiếu tín nhiệm từ danh sách 185 đồng chí được đề cử vào Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu 161 đại biểu ưu tú vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2018-2023.

Cuối giờ chiều nay, Đại hội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12.

Theo VOV