Hội Nông dân TX. Tân Châu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

15/09/2021 - 04:54

 - Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã nỗ lực duy trì, phát triển công tác hội và tham gia tích cực vào hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.

A A

Hội Nông dân TX. Tân Châu thăm, động viên các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã

Thực hiện tốt công tác hội

Thời điểm toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân TX. Tân Châu vẫn tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, tập trung xây dựng hội vững mạnh; vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đó, Hội Nông dân thị xã yêu cầu Hội Nông dân xã, phường tích cực tuyên truyền thông qua 56 buổi sinh hoạt chi, tổ hội, trên hệ thống mạng xã hội Zalo… chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, công tác hội và phòng, chống dịch COVID-19, thu hút hơn 840 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Bên cạnh đó, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi, tổ hội nông dân gắn với phát triển, nâng cao chất lượng, số lượng hội viên. Đến nay, toàn thị xã có 12.399 hội viên tham gia vào tổ chức hội.

 Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tân Châu Đặng Hồng Thắm thông tin: “Trong xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hội đẩy mạnh vận động hội viên, nông dân tham gia liên kết, hợp tác để tăng nguồn vốn, trao đổi kinh nghiệm và hạn chế rủi ro trong sản xuất - kinh doanh. Toàn thị xã hiện có 17 hợp tác xã, 94 tổ hợp tác, 47 tổ hội nghề nghiệp và 3 chi hội nghề nghiệp hoạt động khá hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều hội viên, nông dân cùng nhau góp vốn, đóng góp công sức để làm ăn tập thể”.

Tháng 8-2021, Hội Nông dân thị xã vận động đóng góp Quỹ Hỗ trợ nông dân được hơn 76,7 triệu đồng, nâng tổng số nguồn quỹ này của thị xã hơn 1,1 tỷ đồng. Hiện nay, hội đang cho 18 tổ (72 hộ) được tiếp cận nguồn vốn để mở rộng, phát triển sản xuất, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, thường xuyên vận động nông dân đăng ký giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh xúc tiến thương mại để nông dân tiếp cận thị trường trong, ngoài nước trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tham gia phòng, chống dịch

“Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân TX. Tân Châu tham gia tích cực cùng các ngành, địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên, nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Đặc biệt, đã kịp thời triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên và tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong công tác phòng, chống dịch COVID-19” - bà Đặng Hồng Thắm cho hay. Hội Nông dân thị xã vận động nhà hảo tâm ủng hộ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá hơn 27 triệu đồng, để hỗ trợ cho người dân TX. Tân Châu đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thị xã phối hợp với Hội Nông dân xã, phường, thị trấn vận động cán bộ, nông dân, nhà hảo tâm ủng hộ 2,5 tấn rau, củ, quả và các loại nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ người dân địa phương. Đồng thời, Hội Nông dân xã, phường, thị trấn cũng vận động được trên 75,4 tấn nông sản và nhu yếu phẩm, tổng giá trị trên 1 tỷ đồng, để tiếp tục duy trì “Gian hàng 0 đồng”,  “Chuyến xe 0 đồng”, phục vụ kịp thời cho người dân.

Ngoài ra, Hội Nông dân thị xã yêu cầu Hội Nông dân cấp cơ sở tiếp tục tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, qua các mô hình: Tổ nhân dân tự quản giữ chặt “vùng xanh”; Tổ COVID-19 cộng đồng; Tổ xung kích, tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19; Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân; điểm tiêu thụ nông sản cho nông dân… Địa phương tiếp tục tham gia duy trì 4 tổ hỗ trợ nông vụ, 8 “Chuyến xe 0 đồng”, 6 “Gian hàng 0 đồng… để cùng chính quyền địa phương, đoàn thể hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

“Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội Nông dân thị xã tiếp tục tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nghị quyết Hội Nông dân các cấp; các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị... đến hội viên, nông dân. Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của nông dân và cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhằm đóng góp tích cực vào việc duy trì, phát huy những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Tân Châu đạt được trong “cuộc chiến” với đại dịch thời gian qua” - Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tân Châu Đặng Hồng Thắm khẳng định.

THANH TIẾN