Ngành thuế tỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

10/07/2019 - 07:34

 - 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh hơn 3.770 tỷ đồng, đạt 65% dự toán năm do UBND tỉnh giao, bằng 114,6% so cùng kỳ (tăng 481 tỷ đồng). Trong đó 14/16 khoản thu đạt trên 50% so dự toán pháp lệnh; 13/16 khoản thu tăng trưởng so cùng kỳ. Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của ngành thuế trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN).

A A

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phạm Văn Dũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; thu hút đầu tư tiếp tục tăng, công nghiệp, thương mại và dịch vụ tăng mạnh so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác thu NSNN. Với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực, đồng thuận của các ngành, các cấp và doanh nghiệp (DN) và sự chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế, công tác thu thuế trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019 đạt kết quả đáng ghi nhận, góp phần tác động tích cực đến sự phát triển KTXH.

Ngành thuế tỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

Cục Thuế tỉnh sơ kết công tác thu thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 3.770 tỷ đồng, đạt 65% dự toán năm do UBND tỉnh giao, bằng 114,6% so cùng kỳ (tăng 481 tỷ đồng). Trong đó 14/16 khoản thu đạt trên 50% so dự toán pháp lệnh, gồm: DN nhà nước trung ương 52%, DN nhà nước địa phương 55%, DN có vốn đầu tư nước ngoài 89%, thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh 68%, thu nhập cá nhân 60%, tiền sử dụng đất 74%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 76%, tiền thuê đất 64%, lệ phí trước bạ 59%, phí, lệ phí 52%, thu khác ngân sách 50%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 170%, thu xổ số kiến thiết 84%, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại 61%. Ngoài ra, có 13/16 khoản thu tăng trưởng so cùng kỳ, 12/12 đơn vị có tiến độ thu đạt trên mức bình quân chung (50%) so dự toán năm.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trần Văn Phước nhấn mạnh, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, từ nay đến cuối năm, ngành thuế tỉnh tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu. Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, phân tích cụ thể các nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực. Xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp về chính sách và quản lý thu hiệu quả. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các loại thuế mới và các thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế đối với người nộp thuế. 

Ngành thuế tỉnh tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý tốt nguồn thu, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng và chống thất thu thuế. Đồng thời, thường xuyên rà soát, phân loại nợ, áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gian lận thuế theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chủ động dự báo, theo dõi tình hình KTXH và những ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.

Bài, ảnh: LÊ HOÀNG