Nỗ lực tăng tốc nông nghiệp

08/04/2019 - 08:09

 - Việc đề ra chỉ tiêu tăng trưởng 2,75% trong năm 2019 là thách thức không nhỏ đối với ngành nông nghiệp trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, thị trường lúa, cá tra chưa thuận lợi, toàn tỉnh đang khẩn cấp ứng phó, ngăn chặn dịch tả heo Châu Phi… Để đạt yêu cầu tăng trưởng, đòi hỏi sự chung tay hành động của các ngành, các cấp, địa phương, doanh nghiệp và nông dân.

A A

Quyết tâm cao

Năm 2018 được xem là năm thắng lợi của ngành nông nghiệp khi 2 mặt hàng chủ lực của tỉnh là lúa và cá tra đều “trúng mùa, được giá”. Tốc độ tăng trưởng chung khu vực I (nông - lâm nghiệp và thủy sản) tăng 2,04%, đạt 17.863 tỷ đồng, tăng 357 tỷ đồng so năm 2017. Trong đó, ngành thủy sản tăng đến 15,56%, ngành nông nghiệp tăng 0,55%. Giá trị sản xuất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2018 đạt 170 triệu đồng/ha, tăng 12 triệu đồng/ha so năm 2017; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 89% (năm 2017 là 87,54%). Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 50/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 17 xã so năm 2017, vượt 4 xã so kế hoạch (kế hoạch đạt 46/119 xã).

Năm 2019, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giao chỉ tiêu tăng trưởng khu vực I từ 2,63 - 3,34%, giá trị sản xuất nông nghiệp (GO) từ 3,65 - 4,34%. Trên cơ sở này, ngành nông nghiệp đặt ra mục tiêu đạt giá trị tăng thêm (VA) năm 2019 (giá so sánh 2010) là 2,75%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 90%; tỷ lệ che phủ rừng duy trì mức 22,4%; có tối thiểu 57/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 183 triệu đồng/ha (tăng 13 triệu đồng/ha so năm 2018).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, để thực hiện đạt chỉ tiêu tăng trưởng, giá trị sản xuất nông nghiệp (GO) năm 2019 cần đạt 44.303 tỷ đồng, tăng 1.855 tỷ đồng so năm 2018; giá trị VA cần tăng thêm 626 tỷ đồng. Ngành phân bổ chỉ tiêu cho các lĩnh vực: GO của trồng trọt tăng 615 tỷ đồng, chăn nuôi tăng 155 tỷ đồng, thủy sản tăng 1.085 tỷ đồng. Đối với trồng trọt, do tổng diện tích gieo trồng lúa dự kiến giảm 3.000ha so năm 2018 (đạt tổng diện tích cả năm 620.000ha) nên ngành nỗ lực đạt năng suất trung bình 6,38 tấn/ha, tăng 0,08 tấn/ha so năm 2018. Khi đó, sản lượng đạt gần 3,96 triệu tấn (tăng 30.000 tấn), GO tăng 224 tỷ đồng. Đối với cây ăn trái, dự kiến sản lượng xoài tăng 27.000 tấn (do 1.528ha trồng mới trong năm 2017 sẽ cho thu hoạch trong năm 2019), GO tăng 540 tỷ đồng; các loại cây ăn trái khác (cây có múi, nhãn, chuối…) dự kiến tăng sản lượng 2.000 tấn, GO tăng 40 tỷ đồng. Trong khi đó, việc chuyển đổi 1.000ha rau màu và 1.233ha rau dưa trong năm 2019 (theo Quyết định số 3410/QĐ-UBND của UBND tỉnh) sẽ giúp GO rau ăn lá và rau dưa tăng thêm 260 tỷ đồng.

Nỗ lực tăng tốc nông nghiệp

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng cao năm 2019

Kỳ vọng thủy sản

 Sau thời gian liên tục gặp khó, dự kiến năm 2019, ngành chăn nuôi sẽ phục hồi trở lại. Đối với heo thịt, sẽ có thêm trang trại Trí Nghĩa (Tịnh Biên) tăng đàn nuôi 4.800 con (2 trại nuôi, số lượng 1.200 con/trại, nuôi 2 lứa/năm); trang trại Lư Gia (Tri Tôn) cũng tăng số lượng tương tự. Đối với heo giống, trang trại Việt Thắng 2 (Tri Tôn) tăng 1.500 con nái (2 lứa/năm, tương đương 30.000 con heo giống). Tại Châu Phú, trại gà Tâm tăng thêm 2 trại (15.000 con/trại, nuôi 3 lứa/năm, tương đương 90.000 con gà thịt); trại Trí Nghĩa (Tịnh Biên) tăng 2 trại (15.000 con/trại, nuôi 2 lứa/năm, tương đương 60.000 con gà thịt). Đối với đàn vịt, dự kiến toàn tỉnh tăng đàn 300.000 con; trứng vịt tăng 30 triệu trứng; việc gia tăng đàn yến giúp sản lượng tổ yến tăng 2.000kg. Khi đó, tổng GO ngành chăn nuôi năm 2019 sẽ tăng 166 tỷ đồng.

Đối với thủy sản, dù những tháng đầu năm giá cá tra có khuynh hướng giảm nhưng đánh giá chung năm 2019, triển vọng tăng trưởng vẫn rất lớn khi nhu cầu thị trường thế giới tăng. Ông Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, ước sản lượng cá tra năm 2019 tăng 62.000 tấn, tương đương giá trị 1.011 tỷ đồng. Trong đó, quý I tăng 13.000 tấn, quý II tăng 14.000 tấn, quý III tăng 13.000 tấn, quý IV tăng 22.000 tấn. Với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất cá tra giống, dự kiến sản lượng cá giống năm 2019 tăng 250 triệu con, tương đương giá trị 75 tỷ đồng. Khi GO ngành thủy sản tăng 1.086 tỷ đồng như kế hoạch, mục tiêu giá trị sản xuất nông nghiệp (GO) năm 2019 tăng 1.855 tỷ đồng so năm 2018 mới khả thi. Để đạt mục tiêu này, tỉnh quy hoạch tổng diện tích nuôi thủy sản năm nay 3.878ha (tăng hơn 560ha so năm 2018), trong đó diện tích nuôi ao hầm tăng khoảng 300ha, diện tích nuôi giống tăng 260ha. Cùng với tập trung triển khai Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp, Trung tâm Giống thủy sản An Giang sẽ được nâng cấp thành trung tâm cấp vùng, cung ứng giống thủy sản cho khu vực ĐBSCL. Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện liên kết với các vệ tinh để đẩy mạnh sản xuất và liên kết tiêu thụ giống tôm càng xanh toàn đực, dịch vụ cá bột, cá giống, cá thương phẩm và các loại thủy sản khác theo nhu cầu của thị trường...

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN