Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chỉ đạo tập trung quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

22/02/2024 - 16:46

 - Chiều 22/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì Hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Các đại biểu nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao Bằng khen các tập thể có thành tích trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Theo UBND tỉnh, kết quả tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ở An Giang trên 6.968 tỷ đồng, đạt 90,68%. So cùng kỳ năm 2022 (tỷ lệ 85,02%), tỷ lệ giải ngân năm 2023 cao hơn 5,66%, dù tổng số vốn được giao trong năm 2023 là 7.685 tỷ đồng, cao hơn năm 2022 (6.752 tỷ đồng).

Có 39 đơn vị sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Kết quả, có 19 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 20 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Theo đánh giá của UBND tỉnh An Giang, tỷ lệ giải ngân của tỉnh gần đạt so yêu cầu đề ra, nhưng chưa giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao trong năm. Các dự án còn vướng công tác triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực giao thông và nông nghiệp.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước biểu dương 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 95%, 12 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh. Đồng thời yêu cầu 20 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh phải tổ chức rút kinh nghiệm, để năm 2024 thực hiện tốt hơn.

Cùng với đó, các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt ngay từ đầu năm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được quy định tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và các ý kiến chỉ đạo của tỉnh.

Đặc biệt, người đứng đầu sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường sự lãnh, chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, xem việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024.

Đồng thời, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình, xác định các mốc thời gian hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng đổi với các dự án, gói thầu mới thực hiện trong năm 2024. Phối hợp chặt chẽ  các nhà thầu, đơn vị cung ứng vật tư, vật liệu để giải quyết các khó khăn, vướng mắc về nguồn cung, nhằm đảm bảo điều kiện thi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang sẽ thành lập các đoàn kiểm tra các công trình trọng điểm, để kịp thời xử lý, tháo gỡ cho các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công và giải ngân kế hoạch vốn.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen 7 tập thể đã có thành tích trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn An Giang.

HẠNH CHÂU