Đông Nam Á nhận được hậu thuẫn lớn trong cuộc đua đăng cai World Cup

Đông Nam Á nhận được hậu thuẫn lớn trong cuộc đua đăng cai World Cup