Bảo hiểm xã hội tỉnh và Liên minh Hợp tác xã An Giang phối hợp truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

20/05/2022 - 15:31

 - Ngày 20/5, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Liên minh Hợp tác xã An Giang đã ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động thành viên, người lao động của hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

A A

 Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã An Giang Trần Văn Cứng và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đặng Hồng Tuấn ký kế hoạch phối hợp

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Liên minh Hợp tác xã An Giang đã thống nhất phối hợp các nội dung: Cung cấp các tài liệu, biểu mẫu, tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID; ký hợp đồng tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình...

HẠNH CHÂU