Quốc hội thông qua việc đưa nội dung phòng, chống COVID-19 vào Nghị quyết kỳ họp

24/07/2021 - 09:08

Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung vào chương trình Nghị quyết chung của kỳ họp nội dung về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

A A

Sáng 24-7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với tổng số 474/474 đại biểu có mặt tán thành (đạt tỷ lệ 94,99% trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua việc bổ sung vào chương trình Nghị quyết chung của kỳ họp nội dung về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau khi được Quốc hội thông qua, ngay chiều 24/7 Chính phủ sẽ trình Quốc hội nội dung về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, đồng thời Ủy ban Xã hội của Quốc hội sẽ có báo cáo thẩm tra về vấn đề này để trình Quốc hội.

Sau đó, nội dung này cũng được bổ sung vào chương trình để Quốc hội thảo luận tại tổ.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV.

“Nội dung về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường cùng với nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 vào ngày 27-7”, ông Trần Thanh Mẫn nói.

Ngày 23-7, tại cuộc họp với đại diện các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất giao các cơ quan triển khai, bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 theo đề nghị của Chính phủ. 

Theo XUÂN TRƯỜNG (VTC News)