Khai mạc triển lãm 'Tư liệu báo chí về Hoàng Sa' năm 2018

Khai mạc triển lãm 'Tư liệu báo chí về Hoàng Sa' năm 2018