Cục Thuế tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới

08/11/2019 - 08:37

 - Trong 2 ngày 7 và 8 -11, Cục Thuế tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn về hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) và tuyên truyền phổ biến chính sách thuế mới cho trên 500 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

A A

Tại lớp tập huấn, đại diện các doanh nghiệp được phổ biến các chính sách thuế mới về hóa đơn điện tử; hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, tập huấn, triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống khai thuế điện tử (nhantokhai.gdt.gov.vn), nộp thuế điện tử (nopthue.gdt.gov.vn) đang cung cấp cho các doanh nghiệp và giới thiệu một số tính năng mới được bổ sung. Ngoài ra, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh còn giải đáp những khó khăn, vướng mắc về các chính sách thuế cho đại diện các doanh nghiệp.

TRUNG HIẾU