Tăng cường tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

25/06/2019 - 07:54

 - Với chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) là trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội”, tỉnh triển khai nhiều hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ. Đồng thời, tuyên truyền thông điệp “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, hướng đến kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

A A

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, tạo cơ hội vươn lên cho hộ nghèo, hộ yếu thế là chìa khóa để phát triển. Những năm qua, công tác gia đình nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các cấp, ngành, đoàn thể. Ngành văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) chủ trì tham mưu, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư và cơ quan, doanh nghiệp văn hóa. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển rộng khắp, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… phát triển mạnh mẽ, góp phần phát triển quê hương, đất nước. Toàn tỉnh hiện có 507.045 hộ gia đình văn hóa, đạt 93,31% so tổng số hộ; 863 khóm, ấp văn hóa, đạt 97,18% so tổng số khóm, ấp; 50/119 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 42%; 12 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 32,43%. Đồng thời, có 42 khóm, ấp trở thành “Điểm sáng văn hóa biên giới” gắn với 11 đồn biên phòng ở các địa phương...

Trao chứng nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018

Theo Sở VH-TT&DL (Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình của tỉnh), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28-6) năm nay, tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động các gia đình xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử có văn hóa và phòng, chống BLGĐ. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa tiến bộ. Theo đó, sẽ tổ chức hội thảo, tọa đàm, giao lưu nghệ thuật, tổ chức các hội thi, hội diễn, sinh hoạt câu lạc bộ. Tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong công tác gia đình, phòng chống BLGĐ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình tiêu biểu (nhiều thế hệ cùng chung sống hạnh phúc, gia đình vượt khó vươn lên làm giàu, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình có công cách mạng…).

Chú trọng vai trò chủ trì thực hiện các nội dung trong chiến lược phát triển gia đình Việt Nam của Sở VH-TT&DL đối với các cơ quan, ban, ngành trong Ban Chỉ đạo. Tập trung hướng dẫn cơ sở tổ chức, triển khai, thực hiện hiệu quả các hoạt động, nội dung quản lý nhà nước về công tác gia đình nhằm góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Xây dựng mỗi gia đình, địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức là một môi trường văn hóa lành mạnh. Trong đó lấy xây dựng văn hóa trong gia đình, trường học và cộng đồng dân cư làm cơ sở để xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục, rèn luyện con người hình thành và hoàn thiện nhân cách, lối sống.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ phòng, chống BLGĐ. Toàn tỉnh hiện duy trì và nhân rộng 525 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 470 nhóm phòng, chống BLGĐ và 333 địa chỉ tin cậy cộng đồng. Nhìn chung, mô hình phòng, chống BLGĐ được nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác gia đình, phòng chống BLGĐ của các địa phương. Tăng cường trao đổi và phối hợp với chính quyền, các ngành có liên quan trong việc ngăn ngừa, can thiệp, xử lý các vụ ngược đãi, bạo hành phụ nữ và trẻ em tại địa phương.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh treo băng-rôn trước trụ sở và lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp gắn với nội dung về phòng, chống BLGĐ, ngày Gia đình Việt Nam (28-6), tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tăng cường tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ và ngày Gia đình Việt Nam với ý nghĩa “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, hạnh phúc gia đình và ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, thông qua xây dựng văn hóa công sở, cán bộ - công nhân - viên chức - người lao động nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước thông qua việc nghiêm túc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị; tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Bài, ảnh: HỮU HUYNH