Tuyến tránh TP. Long Xuyên: Chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận sẽ khẩn trương thực hiện

24/08/2018 - 06:41

 - Liên quan tiến độ triển khai tuyến tránh TP. Long Xuyên, Bộ Giao thông-Vận tải (GT-VT) cho biết: đến nay, Bộ GT-VT đã hoàn thành việc lập, thẩm định dự án đầu tư.

Tuy nhiên,  do dự án chưa nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nên chưa đủ điều kiện phê duyệt. Bộ GT-VTđã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh sử dụng 10% vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016- 2020 cho các dự án ODA, trong đó bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, kiến nghị bố trí 2.093 tỷ đồng vốn ODA và 15,93 tỷ đồng vốn đối ứng cho dự án từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ GT-VT.

Ngoài ra, Bộ GT-VT báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tách dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận bổ sung riêng dự án này vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn, Bộ GT-VT tải sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện.

H.C