Phú Tân: Tuyên dương nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi

08/08/2019 - 07:43

Hội Nông dân huyện Phú Tân vừa tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi lần thứ XI (giai đoạn 2016-2019). Có 10 tập thể và 88 nông dân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng vì có thành tích trong phong trào SXKD giỏi.

A A

Từ năm 2016 đến nay, huyện Phú Tân có hơn 58.000 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Qua bình xét có hơn 42.200 lượt nông dân đạt danh hiệu nông dân giỏi các cấp, chiếm tỷ lệ 72,68%. Phong trào đã khích lệ, động viên hàng chục ngàn hộ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đầu tư vốn vào SXKD, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết số 11 của Huyện ủy. Từ phong trào, xuất hiện nhiều mô hình SXKD đạt hiệu quả cao, đem lại thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên. Bên cạnh làm kinh tế giỏi, hội viên nông dân còn đóng góp hàng tỷ đồng và ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tu sửa đường, xây cầu và tham gia công tác an sinh xã hội, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

MỸ HẠNH