Quốc hội thảo luận dự án Luật Cảnh sát cơ động

26/10/2021 - 14:00

 - Sáng 26-10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến, góp ý kiến về dự án Luật Cảnh sát cơ động. Đây là một trong những nội dung đã được các đại biểu góp nhiều ý kiến trong buổi thảo luận ở tổ trước đó.

A A

Quang cảnh điểm cầu An Giang phiên họp trực tuyến sáng 26-10    

Luật Cảnh sát cơ động trình Quốc hội xem xét gồm 5 chương và 31 điều, gồm: những quy định chung; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động… và các điều khoản thi hành. Trong phiên thảo luận trực tuyến sáng nay, đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thống nhất cao việc sửa đổi dự án luật, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập sau 7 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động, nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động trong tình hình mới.

Tuy nhiên, để hoàn thiện dự luật và tạo hành lang pháp lý cụ thể, đảm bảo hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động trong thời gian tới, các ĐBQH đề nghị cơ quan soạn thảo cần xác định rõ hơn vị trí, chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động nhằm tránh chồng chéo với nhiệm vụ, chức năng của lực lượng Công an nhân dân và một số lực lượng liên quan được quy định tại điều 3 của dự án luật; bổ sung cụ thể về nhiệm vụ trong tương quan với các lực lượng khác. Dự án luật chưa làm rõ, bật lên tính khác biệt, đặc thù của lực lượng cảnh sát cơ động. Cần xem xét lại tính khả thi của việc trang bị tàu thủy, tàu bay cho lực lượng cảnh sát cơ động nhằm tránh gây lãng phí lớn nguồn lực của nhà nước.

Khoản 2, điều 7 dự án luật quy định một số hoạt động hợp tác quốc tế của Cảnh sát cơ động trong phòng, chống tội phạm bắt cóc con tin, chiếm đoạt tàu thủy; tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ… Một số đại biểu đề nghị rà soát, cân nhắc quy định rõ phạm vi, nội dung, địa bàn hợp tác quốc tế của cảnh sát cơ động, tránh việc quy định trùng lặp, chồng chéo với nội dung hợp tác quốc tế của các cơ quan, đơn vị, lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng nói chung, Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng. Đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, cân nhắc quy định rõ địa bàn, phạm vi Cảnh sát cơ động được thực hiện nhiệm vụ vũ trang nhằm chống hoạt động phá rối an ninh, khủng bố, bắt cóc con tin, trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Trao đổi với phóng viên Báo An Giang, ĐBQH Nguyễn Văn Thạnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhAn Giang, nhận định: “Tôi nhận thấy, cần cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng, quy định cụ thể chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động, tránh lạm dụng, đảm bảo tốt quyền con người, quyền công dân và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ví dụ như, dự án  luật chưa giải thích rõ, trường hợp cấp bách, quy định cho lực lượng Cảnh sát cơ động được sử dụng thiết bị bay không người lái. Những điều này cần được quy định rõ để tránh vướng mắc trong quá trình thi hành về sau”.

Từ điểm cầu Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong (thành viên Đoàn ĐBQH An Giang) trao đổi: “Tôi thống nhất với sự cần thiết cần có Luật Cảnh sát cơ động để thay thế Pháp lệnh Cảnh sát cơ động hiện hành, trong đó xác định cảnh sát cơ động là lực lượng cảnh sát chính quy, đặc nhiệm, tinh nhuệ, phản ứng nhanh của Công an nhân dân.

Để cảnh sát cơ động phát huy hiệu quả, tôi cho rằng cần đảm bảo các điều kiện cần thiết để lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có quy định về trang thiết bị, phương tiện cần thiết (bao gồm cả phương tiện bay). Lực lượng cảnh sát cơ động cũng cần những chính sách về nhà ở, nơi ở, vừa đảm bảo yên tâm công tác và chiến đấu, vừa phù hợp với tính cơ động, phản ứng nhanh của lực lượng này.

Về huy động người, phương tiện, thiết bị (điều 17 của dự thảo luật), cần quy định các trường hợp và thẩm quyền cụ thể trong huy động người, phương tiện, thiết bị… để đảm bảo quyền con người, quyền công dân, phù hợp với hiến pháp và pháp luật khác có liên quan”.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH