Từ 1-7-2020, thu nhập cá nhân trên 11 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế

05/06/2020 - 14:31

Ngưỡng thu nhập chịu thuế tối thiểu của cá nhân tăng lên 11 triệu đồng/tháng từ 1-7-2020, theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2-6-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

A A

Theo Báo Tin Tức