AFF Cup 2020: Đội tuyển Myanmar có nguy cơ không thể thi đấu do COVID-19

AFF Cup 2020: Đội tuyển Myanmar có nguy cơ không thể thi đấu do COVID-19